top of page

ÚČETNÍ SLUŽBY

Účetnictví poskytuje informace důležité pro řízení a rozhodování, ale slouží také ostatním uživatelům. Základní funkcí účetnictví je porovnávat stav majetku podniku zanesený v účetnictví se stavem skutečným. Dále pak poskytovat uživatelům základní informace, jak je daný podnik ekonomicky schopný, jaká je finanční situace podniku a jaké jsou hospodářské výsledky za určité časové období. Tyto údaje se používají hlavně při tvorbě finančních poznatků, finančních analýz a jsou důležité například pro banku při žádost o úvěr.

Účetnictví je legislativní povinnost (pro vybrané účetní jednotky), která se řídí zákonem č. 563/1991 Sb.

Ve velkých společnostech jsou celé účetní oddělení, které se starají o to, aby bylo vše v pořádku. Začínající, menší a střední podniky tyto služby většinou svěří účetním firmám, jako je ta naše.

S čím vším okolo účetnictví vám pomůžeme?

Vzhledem k naším dlouholetým zkušenostem se nebojíme tvrdit, že nás jen tak něco ze světa účetnictví nepřekvapí a pomůžeme / poradíme opravdu se vším, co se této problematiky týká. Žádný dotaz z vaší strany není "hloupý". Uvědomujeme si, že každý je specialista na něco jiného a ne každý je nadšencem do evidencí, směrnic a účetních osnov jako my. Proto se na nás neváhejte obrátit, pokud hledáte profesionální a spolehlivou účetní firmu.

Pro klienty, kteří mají přehled a chtějí vědět, s čím přesně můžeme pomoci, je zde následující seznam:

 • postaráme se o zaúčtování všech účetních dokladů

 • postaráme se o vedení evidence drobného a dlouhodobého majetku

 • pomůžeme se zpracováním účetní osnovy

 • budeme vést knihu pohledávek a závazků

 • můžeme za vás sledovat salda jednotlivých účtů

 • zařídíme za vás vedení účetního deníku a vedení hlavní knihy

 • postaráme se o korespondenci ve vaší datové schránce, která se týká účetnictví a mezd

 • převezmeme za vás vedení evidence skladu a skladové hospodářství

 • zpracujeme vnitřní směrnice a interní postupy účtování

 • připravíme a zpracujeme podklady pro daňové přiznání k DPH včetně souhrnných hlášení a přenesené daňové povinnosti

 • provedeme revizi a rekonstrukci vašeho účetnictví

 • můžeme vám pravidelně reportovat stav vašeho hospodaření

 • jsme schopni vám poradit a pomoci i ohledně daní. Spolupracujeme s prověřenými poradci z daňové kanceláře Bc. Petra Císaře (s touto kanceláří zajišťujeme a zpracováváme odklady daní).

Proč spolupracovat s Krasoft JBC?

ucetnictvi-spravnost.png

Zakládáme si na správnosti provedené práce. Před předání na klienta vše několikrát kontrolujeme.

ucetnictvi-konzultace.png

Preferujeme osobní kontakt. Klient si sedne s naší účetní a společně proberou vše důležité od A do Z.

ucetnictvi-rosteme-s-vami.png

Rosteme s našimi klienty. Naší prioritou je to, aby se vaší firmě dařilo a spolupráce byla dlouhodobá.

ucetnictvi-pomoc.png

Poradíme a pomůžeme i nad rámec dohodnuté spolupráce. Našim klientům chceme být opravdovou podporou.

Kdo má povinnost vést účetnictví?

 • Právnické osoby, které mají sídlo na území České republiky

 • Zahraniční právnické osoby a zahraniční jednotky, které jsou podle právního řádu, podle kterého jsou založeny nebo zřízeny, účetní jednotkou nebo jsou povinny vést účetnictví, pokud na území České republiky podnikají nebo provozují jinou činnost podle zvláštních právních předpisů

 • Organizační složky státu

 • Fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé zapsány v obchodním rejstříku (platí i pro zahraniční fyzické osoby).

 • Ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli, pokud jejich obrat podle zákona o DPH, včetně plnění osvobozených od této daně, jež nejsou součástí obratu, v rámci jejich podnikatelské činnosti přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku 25 000 000 Kč, a to od prvního dne kalendářního roku (platí i pro zahraniční fyzické osoby)

 • Ostatní fyzické osoby, které vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí (platí i pro zahraniční fyzické osoby).

 • Právnické osoby, které mají sídlo na území České republiky

 • Zahraniční právnické osoby a zahraniční jednotky, které jsou podle právního řádu, podle kterého jsou založeny nebo zřízeny, účetní jednotkou nebo jsou povinny vést účetnictví, pokud na území České republiky podnikají nebo provozují jinou činnost podle zvláštních právních předpisů

 • Organizační složky státu

 • Fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé zapsány v obchodním rejstříku (platí i pro zahraniční fyzické osoby).

 • Ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli, pokud jejich obrat podle zákona o DPH, včetně plnění osvobozených od této daně, jež nejsou součástí obratu, v rámci jejich podnikatelské činnosti přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku 25 000 000 Kč, a to od prvního dne kalendářního roku (platí i pro zahraniční fyzické osoby)

 • Ostatní fyzické osoby, které vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí (platí i pro zahraniční fyzické osoby).

Zajímavost z historie účetnictví

Dějiny účetnictví začínají již v pravěku, kdy se ještě před vznikem písma zaznamenávaly počty kusů dobytka a jiného majetku. Se vznikem písma ve starověku se záznamy postupně zdokonalily a antičtí Římané již používali systém několika navzájem provázaných účetních knih.

Nejznámější formou nejstarších účetních záznamů je tzv. vrubovka – dřevěná tyč, na které se zářezem poznamenala pohledávka, seříznutím příslušného počtu zářezů se zaznamenala úhrada pohledávky.

bottom of page