top of page

DAŇOVÁ EVIDENCE A PORADENSTVÍ

Daňová evidence nahrazuje dřívější jednoduché účetnictví (v České republice bylo zrušeno v roce 2004, ale v roce 2016 bylo pro některé účetní jednotky za určitých podmínek obnoveno). Daňovou evidenci je potřeba vést, pokud máte příjmy ze samostatné činnosti a chcete v přiznání k dani z příjmu uplatnit výdaje podle skutečnosti, tedy podle dokladů. Daňová evidence není potřeba, pokud budete uplatňovat paušální výdaje, tedy výdaje procentem z příjmů.

Daňová evidence je vhodná hlavně pro OSVČ (osoby samostatně výdělečně činné).

 

Pokud se nechcete zatěžovat, jak daňovou evidenci řešit a sledovat změny ve vyhláškách a zákonech, rádi za vás tuto agendu převezmeme. Rádi pro vás budeme i legislativní podporou. S daňovým poradenstvím máme dlouholeté zkušenosti a spolupracujeme i s prověřenými poradci z daňové kanceláře Bc. Petra Císaře (s touto kanceláří zajišťujeme a zpracováváme odklady daní).

Proč svěřit daňovou evidenci Krasoft JBC?

dane-komplet.png

Převezmeme za vás kompletní daňovou evidenci. Ušetříte starosti, čas a peníze.

dane-partneri.png

Máme dlouholeté zkušenosti ohledně daňového poradenství a prověřené partnery.

mzdy-uspora.png

Uspoříte velké množství času a můžete se soustředit na váš hlavní byznys.

mzdy-zakony.png

Neustále si udržujeme přehled o aktuálních zákonech, vyhláškách a jejich změnách.

Daňová evidence není tak náročná na čas a informace jako účetnictví, přesto je potřeba dodržet základní pravidla. Zákon stanovuje pouze obsah daňové evidence, přesná forma i způsob vedení zůstává na volbě podnikatele. My vedeme daňovou evidenci pomocí nástroje ÚČTO 2000 od firmy Tichý & spol.

Co je vše součástí vedení daňové evidence:

 • Základem je stálá péče o evidenci - účetní deník příjmů a výdajů. Co přesně budete potřebovat evidovat vy, vám rádi sdělíme při první konzultaci.

 • Pomůžeme vám s vedením a zpracováním pokladní knihy a případně knihy pohledávek a závazků.

 • Zpracujeme pro vás knihu pohledávek a závazků.

 • Pomůžeme a poradíme s evidencí majetku včetně odpisů.

 • U plátců DPH budeme vést záznamní povinnost.

 • Samozřejmě za vás zpracujeme přiznání k DPH

 • Specializujeme se i na zahraniční klientelu, která řeší přenesenou daňovou povinnost.

 • Hlídáme úhrady záloh silniční daně, zálohy na DPPO a DPFO.

 • Poskytujeme i daňové poradenství, vše podle platné legislativy.

Kuriozita na konec ze světa daní

Daně platí rád málokdo. Vězte však, že by mohlo být ještě mnohem hůř. :-) Podívejte se na daně, které existovaly v historii.

 • V roce v 1705 zavedl ruský car Petr Veliký daň z vousů.

 • V novověké Anglii existovala daň z krbů (tato daň vedla k hromadnému zazdívání krbů).

 • Proto vznikla v Anglii i daň z cihel. Stavitelé optimalizovali svou daňovou povinnost tím, že stavili z méně, ale zato z větších cihel.

 • V 2. polovině 18. století byla v Anglii zavedena daň z klobouků.

bottom of page